Maarjamaa Hariduskolleegium

Maarjamaa Hariduskolleegium on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav põhikool suure abivajadusega psüühikahäiretega ja käitumisprobleemidega lastele. Kooli võetakse vastu õpilasi, kellele on vaja kohaldada kinnise lasteasutuse teenust. Õpilasi, üldjuhul alates 12. eluaastast kuni 17. aasta vanuseni, suunatakse kooli kohtuotsuse või -määruse alusel. Õppetöö toimub põhikooli riikliku õppekava ja põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel nii eesti, kui vene keeles. Alates 2014. aastast korraldab kool haiglaõpet Lõuna-Eesti piirkonnas (Viljandi, Tartu). 

 

Maarjamaa Hariduskolleegium

Maarjamaa Hariduskolleegium on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav põhikool suure abivajadusega psüühikahäiretega ja käitumisprobleemidega lastele. Kooli võetakse vastu õpilasi, kellele on vaja kohaldada kinnise lasteasutuse teenust. Õpilasi, üldjuhul alates 12. eluaastast kuni 17. aasta vanuseni, suunatakse kooli kohtuotsuse või -määruse alusel. Õppetöö toimub põhikooli riikliku õppekava ja põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel nii eesti, kui vene keeles. Alates 2014. aastast korraldab kool haiglaõpet Lõuna-Eesti piirkonnas (Viljandi, Tartu). 

 

Язык
Русский

Maarjamaa Hariduskolleegium

Maarjamaa Hariduskolleegium on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav põhikool suure abivajadusega psüühikahäiretega ja käitumisprobleemidega lastele. Kooli võetakse vastu õpilasi, kellele on vaja kohaldada kinnise lasteasutuse teenust. Õpilasi, üldjuhul alates 12. eluaastast kuni 17. aasta vanuseni, suunatakse kooli kohtuotsuse või -määruse alusel. Õppetöö toimub põhikooli riikliku õppekava ja põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel nii eesti, kui vene keeles. Alates 2014. aastast korraldab kool haiglaõpet Lõuna-Eesti piirkonnas (Viljandi, Tartu). 

 

Язык
Эстонский

Mida pakume oma töötajatele:

  • võimalust töötada ja areneda koos pühendunud ning toetava meeskonnaga. Lisaks õpetajatele, kasvatuspersonalile ja tugispetsialistidele aitab meil nii laste kui töötajate turvalisust tagada järelevalvemeeskond.
  • tänapäevaseid töötingimusi;
  • tuge ja mentorlust sisseelamisel;
  • enesetäiendamise võimalust;
Язык
Эстонский

Kui Sa tunned endas soovi ühineda meie meeskonnaga noorte toetamisel aga ei leia endale päris sobilikku töökuulutust, anna endast siiski julgelt märku personalijuhile. Helista 57888771 või kirjuta ja saada cv e-aadressile anne [at] mhk.edu.ee.

Язык
Эстонский

 

Язык
Эстонский

Sotsiaalpedagoog (Emajõe)
5193 7146
larisa.bokova@mhk.edu.ee

Euroopa autorite ettelugemise päev

Язык
Эстонский

Huvijuht (Valgejõe)
+372 5782 6486
martti.samolberg@mhk.edu.ee

Ringijuht (Emajõe)
kadi.peedo@mhk.edu.ee