Maarjamaa Hariduskolleegium on saanud Keskkonna Investeeringute Keskusest toetust viia läbi kalanduse õppepäevi ja õppeprogramme.

 

Maarjamaa Hariduskolleegiumi kalanduse õppepäevade korraldamine 2018-2020.

Projekti tutvustus: Õpilastes õiguskuuleka ja säästva kalanduse alase teadlikusse arendamine. 

Kalanduse programmi eesmärk on saavutada tasakaal kalavarude kaitse ja kasutamise vahel ning tagada looduslik mitmekesisus, kalavarude pikaaegne säilimine ning luua püügivõimalus nii kutselistele kui ka harrastuskalastajatele. 

Oleme käinud Võrtsjärvel kala püüdmas ja teavaskojas laagris. Soetanud programmi raames koolile kalapüügivarustuse.

 

Maarjamaa Hariduskolleegiumi õppeprogrammid 2018/2019 ja 2019/2020 õa.

Projekti tutvustus: Projekti eesmärk on õpetada lapsi siduma koolis tunnis õpitud materjali loodusega.

Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal. Programmi raames toetatakse tegevusi, mille teemaks on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine.

Oleme käinud räätsadega rabas nii talvel kui suvel. 

Язык
Эстонский
Tabbed content page type: 
Cooperation
Saki järjekord: 
1