ÕPETAJAD


 

Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskus Tartumaal Kaagvere külas ootab oma kollektiivi:

 • klassiõpetajat (eesti ja vene õppekeel, 2 ametikohta);
 • tehnoloogiaõpetajat (eesti ja vene õppekeel, koormus 1,0);
 • inglise keele õpetajat (eesti ja vene õppekeel, koormus 1,0);
 • loodusainete õpetajat (asenduskoht, eesti õppekeel, koormus 1,0)
 • kehalise kasvatuse õpetajat-ringijuhti (eesti ja vene õppekeel, koormus 0,75);

 

Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskus ootab oma kollektiivi

 • haiglaõpetajat Viljandi Haigla psühhiaatriakliinikusse (koormus 0,75).

 

 

Nõudmised kandidaadile:

Vastavus haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruses nr 30 "Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" põhikooli hariduslike erivajadustega õpilaste õpetaja kvalifikatsiooninõuetele.

 

Kandideerimiseks saata CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikiri e-posti aadressile anne.annus@mhk.edu.ee hiljemalt 23.05.2021.

 

Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskus Tartumaal Kaagvere külas ootab oma kollektiivi:

 • klassiõpetajat (eesti ja vene õppekeel, 2 ametikohta);
 • tehnoloogiaõpetajat (eesti ja vene õppekeel, koormus 1,0);
 • inglise keele õpetajat (eesti ja vene õppekeel, koormus 1,0);
 • loodusainete õpetajat (asenduskoht, eesti õppekeel, koormus 1,0)
 • kehalise kasvatuse õpetajat-ringijuhti (eesti ja vene õppekeel, koormus 0,75);

 

Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskus ootab oma kollektiivi

 • haiglaõpetajat Viljandi Haigla psühhiaatriakliinikusse (koormus 0,75).

 

 

Nõudmised kandidaadile:

Vastavus haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruses nr 30 "Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" põhikooli hariduslike erivajadustega õpilaste õpetaja kvalifikatsiooninõuetele.

 

Kandideerimiseks saata CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikiri e-posti aadressile anne.annus@mhk.edu.ee hiljemalt 23.05.2021.