"Projekt „Tõenduspõhine uus lähenemine - uus koolikultuur Eestis (TULUKE) " (Evidence based approach – new school culture in Estonia) on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored" taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis". Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus. Lisainfo programmi kodulehelt: www.entk.ee/riskilapsedjanoored/.

Язык
Эстонский
Tabbed content page type: 
Cooperation
Saki järjekord: 
4