Попечительский совет

Hoolekogu koosseis:

  1. Pille Vaiksaar – koolipidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium;
  2. Tõnu Poopuu – toetava organisatsiooni esindaja, MTÜ Lastekaitse Liit;
  3. Valdek Rohtma – toetava organisatsiooni esindaja, MTÜ Eesti Lapsevanemate Liit;
  4. Madis Parksepp – toetava organisatsiooni esindaja, TÜ Kliinikumi Psühhiaatriakliinik;
  5. Sven Aluste – lapsevanemate esindaja;
  6. Merike Nakström – õppenõukogu esindaja;
  7. Piret Valdmaa – õpilasesinduse esindaja.