Dokumendid

Vastuvõtt


Maarjamaa Hariduskolleegium (MHK) võtab vastu õpilasi, kes on kohtulahendi ja Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsusega suunatud kinnise lasteasutuse teenusele (KLAT).

Õppekohtade ja asutuse spetsiifika kohta on võimalik saada päevakohast infot Emajõe õppekeskuse juhiabilt e-posti emajoe@mhk.edu.ee või telefoni 56 855 968 teel. 

Sotsiaalkindlustusamet jälgib õppekohtade täituvust, võta ühendust e-posti aadressil klat@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Õpilasi võetakse vastu vastavalt vabade kohtade arvule. Maarjamaa Hariduskolleegiumisse võetakse vastu II kooliastmest eesti- ja vene õppekeelega õpilasi alates 12 eluaastast. 
 

Teenusele suunamise juhend on leitav SIIT.

Vastuvõtu korra dokument on kättesaadav SIIT (kinnitatud direktori käskkirjaga nr 1.1-3/301 15.11.2019)

Maarjamaa Hariduskolleegium (MHK) võtab vastu õpilasi, kes on kohtulahendi ja Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsusega suunatud kinnise lasteasutuse teenusele (KLAT).

Õppekohtade ja asutuse spetsiifika kohta on võimalik saada päevakohast infot Emajõe õppekeskuse juhiabilt e-posti emajoe@mhk.edu.ee või telefoni 56 855 968 teel. 

Sotsiaalkindlustusamet jälgib õppekohtade täituvust, võta ühendust e-posti aadressil klat@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Õpilasi võetakse vastu vastavalt vabade kohtade arvule. Maarjamaa Hariduskolleegiumisse võetakse vastu II kooliastmest eesti- ja vene õppekeelega õpilasi alates 12 eluaastast. 
 

Teenusele suunamise juhend on leitav SIIT.

Vastuvõtu korra dokument on kättesaadav SIIT (kinnitatud direktori käskkirjaga nr 1.1-3/301 15.11.2019)