Oluline

Koroonainfo (18.10.2021 seisuga) 30. september ainjahhu


Õppekeskuse külastamisel tuleb tõendada nakkusohutust esitades valvetöötajale vaktsineerimise tõend või tõend negatiivse testitulemuse kohta.

Kooli territooriumil on kohustuslik kanda maski.

Õppekeskuse külastamisel tuleb tõendada nakkusohutust esitades valvetöötajale vaktsineerimise tõend või tõend negatiivse testitulemuse kohta.

Kooli territooriumil on kohustuslik kanda maski.