Oluline

Koroonainfo (07.12.2021 seisuga) 30. september ainjahhu


Õppekeskuse külastamisel tuleb tõendada nakkusohutust, tehes kohapeal kiirtesti või esitades valvetöötajale koroonaviiruse vastu vaktsineerimise tõendi, või tõendi läbipõdemise kohta.

Kooli territooriumil on kohustuslik kanda maski.

Õppekeskuse külastamisel tuleb tõendada nakkusohutust, tehes kohapeal kiirtesti või esitades valvetöötajale koroonaviiruse vastu vaktsineerimise tõendi, või tõendi läbipõdemise kohta.

Kooli territooriumil on kohustuslik kanda maski.