Meie lood

Eksamite toimumiste ajad 2018 09. aprill ainjahhu

Põhikooli riikliku õppekava järgi õppivad õpilased sooritavad 2017/2018 õppeaastal järgmised ühtsete ülesannetega põhikooli eksamid:

  1. Eesti keel teise keelena (kirjalik, suuline) – 01. juuni 2018. a;
  2. Eesti keel (kirjalik) – 01. juuni 2018. a;
  3. Matemaatika (kirjalik) - 08. juuni 2018.a;
  4. Valikeksam – 13. juuni 2018. a;

Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava järgi õppivad õpilased sooritavad 2017/2018 õppeaastal järgmised põhikooli eksamid:

  1. Eesti keel (kirjalik) – 01. juuni 2018. a;
  2. Matemaatika (kirjalik) - 08. juuni 2018.a;
  3. Loodusõpetus – 13. juuni 2018. a;

Korduseksamid Emajõe õppekeskuses toimuvad 18.06.2018.a.