Meie koolist

Tugisüsteem


Seoses teenuste kirjelduse muutusega on hetkel sellelt lehelt tekstid puudu. Lisainfot saate sekretärilt (andmed kontaktide lehel)


Seoses teenuste kirjelduse muutusega on hetkel sellelt lehelt tekstid puudu. Lisainfot saate sekretärilt (andmed kontaktide lehel)

MDF teraapia

MDF teraapia on suunatud tõsiste probleemidega suure ja mitmekülgse abivajadusega lastele ja noortele ning nende peredele. Programm aitab muuta noorte käitumist ja suunata neid probleemidest eemale. Teraapias tegeletakse korraga nii lapsega, lapsevanemaga, perega ja perevälise võrgustikuga. Teraapia on pikaajaline, ühe perega tegeletakse keskmiselt 4-6 kuud, kohtumised toimuvad iganädalaselt ja ka pere juures kodus.

Sihtgrupp: 11-18-aastased tõsise riskikäitumisega (nt õigusrikkujad, sõltuvusainete tarvitajad, käitumisprobleemidega/häiretega) noored ja nende pereliikmed. Noorukid suunatakse teraapiasse kohtu, prokuröri, politsei või kohaliku omavalitsuse poolt.

 

Täpsem info on saadav: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/lastekaitse/mitmedimensiooniline-pereteraapia-mdft