Õpetajad


Otsime oma meeskonda

järgmisi õpetajaid:

  • loodusainete õpetajat (asenduskoht, eesti õppekeel, koormus 1,0);
  • haiglaõpetajat Tartu Psühhiaatriahaigla laste ja noorukite vaimse tervise keskusesse (asenduskoht, koormus 1,0);
  • haiglaõpetajat Viljandi Haigla psühhiaatriakliinikusse (koormus 0,5).

 

Nõudmised kandidaadile:

Vastavus haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruses nr 30 "Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" põhikooli hariduslike erivajadustega õpilaste õpetaja kvalifikatsiooninõuetele.

 

Kandideerimiseks saata CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja kaaskiri e-posti aadressile anne.annus@mhk.edu.ee hiljemalt 05.01.2020.

Otsime oma meeskonda

järgmisi õpetajaid:

  • loodusainete õpetajat (asenduskoht, eesti õppekeel, koormus 1,0);
  • haiglaõpetajat Tartu Psühhiaatriahaigla laste ja noorukite vaimse tervise keskusesse (asenduskoht, koormus 1,0);
  • haiglaõpetajat Viljandi Haigla psühhiaatriakliinikusse (koormus 0,5).

 

Nõudmised kandidaadile:

Vastavus haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruses nr 30 "Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" põhikooli hariduslike erivajadustega õpilaste õpetaja kvalifikatsiooninõuetele.

 

Kandideerimiseks saata CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja kaaskiri e-posti aadressile anne.annus@mhk.edu.ee hiljemalt 05.01.2020.