Sotsiaalne rehabilitatsiooniteenus


MAARJAMAA HARIDUSKOLLEEGIUM pakub sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust Emajõe ja Valgejõe õppekeskuses.  

 

TEENUSE EEMÄRK: on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks.  

SIHTGRUPP: erivajadusega lapsed, mis jagunevad järgmiselt:

 1. alla 16 aastased lapsed

 2. alaealiste komisjoni otsusega suunatud lapsed 

 

ASUKOHT:

Emajõe õppekeskus. Kaagvere, Mäksa vald, 62317 Tartumaa.

Valgejõe õppekeskus. Linda 10, Tapa linn, 45108 Lääne-Virumaa

 

PAKUTAVAD TEENUSED:

 • Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine 

 • Rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgustikutöö

 • Rehabilitatsiooni tulemuste hindamine 

 • Loovterapeudi teenus (individuaal-, pere-  ja grupiteenus)

 • Sotsiaaltöötaja teenus (individuaal-, pere- ja grupiteenus)

 • Eripedagoogi teenus (individuaal-, pere- ja grupiteenus)

 • Psühholoogi teenus (individuaal-, pere-  ja grupiteenus)

 • Õe teenus (individuaal-, pere-  ja grupiteenus)

 • Logopeedi teenus (individuaal-, pere- ja grupiteenus)

 • Arsti teenus 

Kui inimese elukoht ja rehabilitatsiooniteenuse osutaja asukoht on erinevates valdades või linnades, siis riik kompenseerib sõidukulud nii rehabilitatsiooniteenuse saajale kui ka vajadusel tema saatjale maksimaalselt 41,55 eur aastas. Sõidukulude hüvitamiseks on vajalik esitada taotlus ja kuludokumendid. Taotlus rehabilitatsiooniteenusele sõitmise kulude hüvitamiseks on leitav siit: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/rehabilitatsiooniteenus/  

 

MEESKOND:

 • Hele Täär – eripedagoog, logopeed (Emajõe õppekeskus)
 • Killu Kaare – psühholoog (Emajõe õppekeskus)
 • Ülle Vene – sotsiaaltöötaja (Emajõe õppekeskus)
 • Taimi Nilson - sotsiaaltöötaja (Emajõe õppekeskus)
 • Elise Tõllimäe - sotsiaaltöötaja (Emajõe õppekeskus)
 • Neveli Uibos - sotsiaaltöötaja (Emajõe õppekeskus)
 • Reigo Reppo - arst (Emajõe õppekeskus)
 • Riina Lumpre - õde (Emajõe õppekeskus, laspsehoolduspuhkusel)
 • Marianne Kaasik - õde (Emajõe õppekeskus)
 • Kadri Kripson - õde (Emajõe õppekeskus)
 • Veronika Annus – sotsiaaltöötaja (Valgejõe õppekeskus)
 • Liina Vulla – tegevusterapeut (Valgejõe õppekeskus)
 • Ivo Paju - sotsiaaltöötaja (Valgejõe õppekeskus)
 • Aigi Aasumäe - sotsiaaltöötaja (Valgejõe õppekeskus)
 • Riin Leppik - sotsiaaltöötaja (Valgejõe õppekeskus)
 • Oleg Rõbakov - sotsiaaltöötaja (Valgejõe õppekeskus)
 • Merike Nakström - sotsiaaltöötaja (Valgejõe õppekeskus)
 • Pernilla Prual - sotsiaaltöötaja (Valgejõe õppekeskus)
 • Anu Müür - sotsiaaltöötaja (Valgejõe õppekeskus)
 • Natalija Loginova-Mametova - sotsiaaltöötaja (Valgejõe õppekeskus, lapsehoolduspuhkusel)
 • Katrin Roots - sotsiaaltöötaja (Valgejõe õppekeskus)
 • Eveli Indov - sotsiaaltöötaja (Valgejõe õppekeskus)
 • Katrin Harjus - sotsiaaltöötaja (Valgejõe õppekeskus)
 • Keiti Elken - sotsiaaltöötaja (Valgejõe õppekeskus)

 

TEENUSELE SAAMISEKS:

Rehabilitatsiooniteenusele saamiseks on vajalik Sotsiaalkindlustusameti suunamiskiri. Suunamisotsuse või järjekorra saabumise teate saamisel peab isik 60 päeva jooksul pöörduma sobiva teenuse osutaja poole, et kokku leppida teenuse saamises. 

Eelregistreerimisel on vajalik registreeritava isiku nimi, isikukood, suunamiskirja number ja kontaktandmed. Teenusele tulles on vaja kaasa võtta kindlasti suunamiskirja ORIGINAALEKSEMPLAR.  

 

Sobiv aeg lepitakse kokku eelregistreerimise käigus E-R kell 09.00 – 17.00

 

Eelregistreerimise kontaktandmed:

Kontaktisik Emajõel:

Ülle Vene, sotsiaaltööjuht

Tel: 533 10 835

e-post: ulle.vene@mhk.edu.ee

 

Kontaktisik Valgejõel:

Veronika Annus, sotsiaalpedagoogide koordinaator

Tel: 562 53 173

e-post: veronika.annus@mhk.edu.ee

 

NB: Ravi, taastusravi või sanatoorse ravi saamiseks tuleb pöörduda oma perearsti või eriarsti poole. Nimetatud teenuseid rehabilitatsiooni raames ei hüvitata.  

 

Täpsemat infot rehabilitatsiooniteenustest on võimalik saada Sotsiaalkindlustusameti kodulehel http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee ja Sotsiaalministeeriumi kodulehel https://www.sm.ee/et/rehabilitatsioon

MAARJAMAA HARIDUSKOLLEEGIUM pakub sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust Emajõe ja Valgejõe õppekeskuses.  

 

TEENUSE EEMÄRK: on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks.  

SIHTGRUPP: erivajadusega lapsed, mis jagunevad järgmiselt:

 1. alla 16 aastased lapsed

 2. alaealiste komisjoni otsusega suunatud lapsed 

 

ASUKOHT:

Emajõe õppekeskus. Kaagvere, Mäksa vald, 62317 Tartumaa.

Valgejõe õppekeskus. Linda 10, Tapa linn, 45108 Lääne-Virumaa

 

PAKUTAVAD TEENUSED:

 • Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine 

 • Rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgustikutöö

 • Rehabilitatsiooni tulemuste hindamine 

 • Loovterapeudi teenus (individuaal-, pere-  ja grupiteenus)

 • Sotsiaaltöötaja teenus (individuaal-, pere- ja grupiteenus)

 • Eripedagoogi teenus (individuaal-, pere- ja grupiteenus)

 • Psühholoogi teenus (individuaal-, pere-  ja grupiteenus)

 • Õe teenus (individuaal-, pere-  ja grupiteenus)

 • Logopeedi teenus (individuaal-, pere- ja grupiteenus)

 • Arsti teenus 

Kui inimese elukoht ja rehabilitatsiooniteenuse osutaja asukoht on erinevates valdades või linnades, siis riik kompenseerib sõidukulud nii rehabilitatsiooniteenuse saajale kui ka vajadusel tema saatjale maksimaalselt 41,55 eur aastas. Sõidukulude hüvitamiseks on vajalik esitada taotlus ja kuludokumendid. Taotlus rehabilitatsiooniteenusele sõitmise kulude hüvitamiseks on leitav siit: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/rehabilitatsiooniteenus/  

 

MEESKOND:

 • Hele Täär – eripedagoog, logopeed (Emajõe õppekeskus)
 • Killu Kaare – psühholoog (Emajõe õppekeskus)
 • Ülle Vene – sotsiaaltöötaja (Emajõe õppekeskus)
 • Taimi Nilson - sotsiaaltöötaja (Emajõe õppekeskus)
 • Elise Tõllimäe - sotsiaaltöötaja (Emajõe õppekeskus)
 • Neveli Uibos - sotsiaaltöötaja (Emajõe õppekeskus)
 • Reigo Reppo - arst (Emajõe õppekeskus)
 • Riina Lumpre - õde (Emajõe õppekeskus, laspsehoolduspuhkusel)
 • Marianne Kaasik - õde (Emajõe õppekeskus)
 • Kadri Kripson - õde (Emajõe õppekeskus)
 • Veronika Annus – sotsiaaltöötaja (Valgejõe õppekeskus)
 • Liina Vulla – tegevusterapeut (Valgejõe õppekeskus)
 • Ivo Paju - sotsiaaltöötaja (Valgejõe õppekeskus)
 • Aigi Aasumäe - sotsiaaltöötaja (Valgejõe õppekeskus)
 • Riin Leppik - sotsiaaltöötaja (Valgejõe õppekeskus)
 • Oleg Rõbakov - sotsiaaltöötaja (Valgejõe õppekeskus)
 • Merike Nakström - sotsiaaltöötaja (Valgejõe õppekeskus)
 • Pernilla Prual - sotsiaaltöötaja (Valgejõe õppekeskus)
 • Anu Müür - sotsiaaltöötaja (Valgejõe õppekeskus)
 • Natalija Loginova-Mametova - sotsiaaltöötaja (Valgejõe õppekeskus, lapsehoolduspuhkusel)
 • Katrin Roots - sotsiaaltöötaja (Valgejõe õppekeskus)
 • Eveli Indov - sotsiaaltöötaja (Valgejõe õppekeskus)
 • Katrin Harjus - sotsiaaltöötaja (Valgejõe õppekeskus)
 • Keiti Elken - sotsiaaltöötaja (Valgejõe õppekeskus)

 

TEENUSELE SAAMISEKS:

Rehabilitatsiooniteenusele saamiseks on vajalik Sotsiaalkindlustusameti suunamiskiri. Suunamisotsuse või järjekorra saabumise teate saamisel peab isik 60 päeva jooksul pöörduma sobiva teenuse osutaja poole, et kokku leppida teenuse saamises. 

Eelregistreerimisel on vajalik registreeritava isiku nimi, isikukood, suunamiskirja number ja kontaktandmed. Teenusele tulles on vaja kaasa võtta kindlasti suunamiskirja ORIGINAALEKSEMPLAR.  

 

Sobiv aeg lepitakse kokku eelregistreerimise käigus E-R kell 09.00 – 17.00

 

Eelregistreerimise kontaktandmed:

Kontaktisik Emajõel:

Ülle Vene, sotsiaaltööjuht

Tel: 533 10 835

e-post: ulle.vene@mhk.edu.ee

 

Kontaktisik Valgejõel:

Veronika Annus, sotsiaalpedagoogide koordinaator

Tel: 562 53 173

e-post: veronika.annus@mhk.edu.ee

 

NB: Ravi, taastusravi või sanatoorse ravi saamiseks tuleb pöörduda oma perearsti või eriarsti poole. Nimetatud teenuseid rehabilitatsiooni raames ei hüvitata.  

 

Täpsemat infot rehabilitatsiooniteenustest on võimalik saada Sotsiaalkindlustusameti kodulehel http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee ja Sotsiaalministeeriumi kodulehel https://www.sm.ee/et/rehabilitatsioon