Meie koolist

Lisainfo


Selgitusi veebilehel oleva avaliku teabe kohta saab sekretär-juhiabilt Kristin Kallisaar'elt, tel: 5685 5968; e-post: kristin.kallisaar@mhk.edu.ee

 

Koolipidaja esindaja Jürgen Rakaselg, kontakt jurgen.rakaselg@hm.ee; tel 7350232.

 

Järelevalvet õppeasutuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, kontakt hm@hm.ee; tel 7350 222.

 

Korruptsiooniennetusega seotud küsimustega palume pöörduda Haridus- ja Teadusministeeriumis korruptsiooniennetuse eest vastutava isiku poole: Hille Voolaid (Hille.Voolaid@hm.ee).

Selgitusi veebilehel oleva avaliku teabe kohta saab sekretär-juhiabilt Kristin Kallisaar'elt, tel: 5685 5968; e-post: kristin.kallisaar@mhk.edu.ee

 

Koolipidaja esindaja Jürgen Rakaselg, kontakt jurgen.rakaselg@hm.ee; tel 7350232.

 

Järelevalvet õppeasutuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, kontakt hm@hm.ee; tel 7350 222.

 

Korruptsiooniennetusega seotud küsimustega palume pöörduda Haridus- ja Teadusministeeriumis korruptsiooniennetuse eest vastutava isiku poole: Hille Voolaid (Hille.Voolaid@hm.ee).